கல்யாணி இருந்த வீடு – எஸ்.ரா சிறுகதை

  பல ஆண்டுகளாக தீவிரமாக தமிழ் இலக்கியப் பரப்பில் அதே உத்வ்வேகத்துடன் இயங்கி வருகிற ஆளுமை எஸ்.ராமகிருஷ்ணன். எஸ்.ரா வின் கதையுலகம் சாமானியர்களால் நிரம்பியது. நாம் நமது அன்றாட வாழ்வில் அதிக கவனிப்பின்றி கடந்து செல்கிற எளிய...

Read More