கதவு – கி.ரா

  தமிழ் இலக்கிய மரபில் தனக்கென ஒரு தனி இடத்தையும், தனது படைப்புச் செயல்பாட்டின் மூலமாக வாய்மொழி இலக்கியத்தின் செழுமையை அப்படியே எழுத்து மொழிக்கு கடத்தி வந்தவருமான கி.ராஜநாராயணன் எனும் கி.ராவின் படைப்புகளில் மிக முக்கியமான...

Read More