‘ஏழாம் உலகம்’ (நாவல்)

  – வருணன்   நூல் அறிமுகம் – ‘ஏழாம் உலகம்’ (நாவல்) [ஜெயமோகன், கிழக்கு வெளியீடு, பக்கம்: 250]     ’ஒரு நாவலை எங்கு வேண்டுமானாலும் துவங்கி எங்கு வேண்டுமானாலும் முடிக்கலாம். ஆனால் அது ஒரு தரிசனத்தை தர...

Read More