ஆதவன் தீட்சண்யா – ‘ஒரு சிறுகதை’

– வருணன் கடந்த வாரம் ரஷ்ய (நல்ல தமிழில் ‘ருசிய’ என்றும் எழுதப்படுகிறது) இலக்கிய ஆளுமை ஆண்டன் செகாவின் ‘பந்தயம்’ சிறுகதையை அறிமுகம் பகுதியில் பார்த்தோம். இவ்வாரம் நாம் பகிர வேண்டுமென நினைப்பது ஆதவன் தீட்சண்யாவின் ‘கதையின்...

Read More