ஆண்டன் செகாவின் ‘பந்தயம்’

  -வருணன்   ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் வெளியாகும் இந்த  கலை-இலக்கிய அறிமுகங்கள் பகுதியில் இவ்வாரம் ஒரு சிறுகதையை மட்டும் எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்றிருக்கிறேன். இந்தப் பகுதியின் அறிமுகக் கட்டுரையான ’வாசிப்பின் மகத்துவம்’...

Read More