சில விடைகளைத் தேடி

-வருணன்   ஆண்களின் விடலைப் பருவ பித்துகளில் மிக முக்கியமான ஒன்று உடலை கட்டுமஸ்தாக வைத்திருப்பது. உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருப்பது என்பதனைத் தாண்டி செதுக்கிய சிற்பம் போல உடலை மாற்ற வேண்டும் என்கிற ஆர்வம் பல இளைஞர்களுக்கு...

Read More