Tamil to Tamil&English Dictionary

We are happy to provide you with the best Online Tamil to Tamil Dictionary/Translator.
For typing word in Tamil you can use our tool typing tool

  
Tamil WordTamil MeaningEnglish Meaning
நெருக்கம் (இடைவெளி அதிகம் இல்லாமல்) அருகருகே இருப்பதுbeing close (to one another)
நெருக்கு (ஒருவரை ஒருவர்) இடித்துத் தள்ளுதல்squeeze
நெருங்கிய (உறவு, நட்பு, தொடர்பு முதலியவற்றில்) நெருக்கமான(of relationship, friendship, etc.) close
நெருங்கு (ஓர் இடத்தை, ஒன்றை, ஒருவரை) அணுகுதல்near
நெருடு (ஒன்றின் மீது சிறிய பொருள் அல்லது சமதளமற்ற பரப்பு) அழுத்தி உராய்தல்have an uneasy sensation
நெருப்பு தீfire
நெருப்புக்கோழி நீண்ட காலும் கழுத்தும் சிறிய தலையும் பறப்பதற்குப் பயன்படாத பெரிய சிறகுகளும் கொண்ட (சில கண்டங்களில் மட்டும் காணப்படும்) பறவைostrich
நெல் உமி மூடியிருக்கும் அரிசி மணியைக் கொண்ட தானியம்/அந்தத் தானியத்தைத் தரும் பயிர்paddy (the grain and the crop)
நெல்லிக்காய் தின்ற பின் நீர் குடித்தால் இனிப்புச் சுவை தரும் பச்சை நிறச் சிறு உருண்டை வடிவக் காய்fruit of emblic myrobalan
நெளி1(புழு, பாம்பு முதலியவை) மடங்கியோ வளைந்தோ அசைதல்(of snake) slither
நெளி3(தலைமுடியில் ஏற்படும்) வளைவுcurls
நெளிவு (உள் மடங்கிப் பின் நேராகும் இடத்தில் உள்ள) வளைவுbend
நெளிவுசுளிவு (வியாபாரம் முதலியவற்றில்) விட்டுக்கொடுத்தும் அனுசரித்தும் போக வேண்டிய போக்குins and outs (of a business)
நெற்களஞ்சியம் நெல் சேமிப்பிற்கான கொள்கலன்granary
நெற்றி தலை முடிக்குக் கீழும் புருவத்துக்கு மேலும் உள்ள பகுதி(விலங்குகளில்) கண்களுக்கு மேலே உள்ள பகுதிforehead
நெற்றிச்சுட்டி (பெண்கள் தலையில் அணிந்து) வகிடு வழியாக நெற்றியில் தொங்கவிட்டுக்கொள்ளும் சங்கிலியோடு கூடிய வில்லை போன்ற நகைan ornament with a chain and pendant (worn by women) along the parting of the hair and hanging over the forehead
நெற்றிப்பொட்டு நெற்றி ஓரத்திற்கும் காதுக்கும் இடையில் உள்ள பகுதிtemple (of the forehead)
நெற்று (தேங்காய் முதலியவற்றின்) நன்கு முதிர்ந்த (வித்தாகப் பயன்படும்) காய்ripe seed or nut (fit for raising seedlings with)
நெறி2சமயக் கொள்கைக்காகவோ தனி மனித ஒழுக்கத்துக்காகவோ ஏற்படுத்தப்பட்ட விதி அல்லது மேற்கொள்ளும் முறைprinciple
நெறிப்படுத்து நெறிமுறைக்கு உட்படுத்துதல்operate (in a particular way)
நெறிமுறை (செயல்படும்போது) பின்பற்றுவதற்கு வகுக்கப்பட்ட வழிproper method or way
நெறியாள்கை (நாடகம், திரைப்படம் போன்றவற்றின்) இயக்கம்direction (of a film, drama, etc.)
நேச நாடுகள் இரண்டாம் உலகப் போரில் கூட்டாக இயங்கிய இங்கிலாந்து, அமெரிக்கா, ரஷ்யா முதலிய நாடுகள்allied nations (as opposed to Axis countries)
நேசம் பற்றும் பிரியமும்(உறவில்) இணக்கம்affection
நேசி அன்புசெலுத்துதல்show kindness and affection
நேத்திரம் கண்eye
நேந்திரங்காய் (வறுவல் செய்யப் பயன்படும்) நீளமான வாழைக்காய்a variety of plantain (used mainly for making crisps)
நேர்1(இவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கம் இல்லாமலேயே) நிகழ்தல்(தடுக்க முடியாதபடி) ஏற்படுதல்happen
நேர்காணல் நேர்முகத் தேர்வுinterview
நேர்கோடு வளைவு ஏதும் இல்லாத கோடுstraight line
நேர்த்தி (ஒன்றின் தோற்றத்தில், அமைப்பில், செயலில் வெளிப்படும்) சீர், ஒழுங்கு, அழகு முதலியவை வாய்ந்த சிறப்பான தன்மைskill and elegance
நேர்த்திக்கடன் (தெய்வத்துக்கு நேர்ந்துகொண்டதால்) நிறைவேற்ற வேண்டிய கடமைvow made to a deity
நேர்ந்துகொள் (விரும்பிய காரியம் நடந்தால் கடவுளுக்குக் காணிக்கையாக இன்னதைச் செய்வேன் என்று கூறி) வேண்டிக்கொள்ளுதல்take a vow
நேர்படுத்து சரிசெய்தல்set right
நேர்மாறு (கூறப்படுவதற்கு) முற்றும் எதிரானது(just the) opposite
நேர்முக உதவியாளர் (அமைச்சர் முதலியோருக்கு) நிகழ்ச்சிகளை நிரல்படுத்துதல், பார்வையாளர் சந்திப்புகளை முறைப்படுத்துதல் போன்ற வேலைகளைச் செய்யும் உதவியாளர்personal assistant (to a minister, etc.)
நேர்முகத் தேர்வு (விண்ணப்பம் செய்தவரின் தகுதியை) வாய்மொழியாகக் கேள்விகள் கேட்டு அறியும் தேர்வுinterview
நேர்முகம் (ஒருவரை) நேரடியாகச் சந்தித்து நிகழ்த்தும் பேட்டிinterview
நேர்முக வர்ணனை (விளையாட்டு, விழா போன்றவற்றை) நேரடியாகப் பார்த்து வானொலியில் உடனுக்குடன் தரும் விளக்கம்running commentary
நேர்முக வரி (வருமான வரி, சொத்து வரி போன்று) தனிநபர் அல்லது ஒரு அமைப்பு நேரடியாகச் செலுத்த வேண்டியதாக இருக்கும் வரிdirect tax
நேர்மை (சுயநலத்துக்காக) பொய்சொல்லுதல், ஏமாற்றுதல் போன்ற முறைகளைக் கையாளாத நியாயத் தன்மைhonesty
நேர்வழி (ஓர் இடத்தை) நேராகச் சென்றடையும் வழிdirect route
நேர்வாக்கில் நேராகstraight
நேரசூசி (பள்ளிக்கூடம் முதலியவற்றில்) கால அட்டவணைtime table (in a school, etc.)
நேரசை (யாப்பில்) குறிலும் நெடிலும் தனித்தோ ஒற்றுடன் இணைந்தோ வரும் அசைmetrical syllable consisting of a short or long vowel, alone or followed by a consonant
நேரடி மற்றொன்றின் அல்லது மற்றொருவரின்மூலமாக அல்லாத பங்கேற்புdirect
நேரம் (பொதுவாக) காலம்(generally) time
நேரம்கெட்ட நேரத்தில் நேரம் கழித்துat an ungodly hour
நேராக (புறப்பட்ட இடத்திலிருந்து) வேறு எங்கும் செல்லாமல் (சேர வேண்டிய இடத்தை நோக்கி)straight (from)
நேரிய சீரியexcellent
நேரியல் தோளில் இடும் துணிcloth worn over the shoulders
நேருக்கு நேர் நேராகச் சந்தித்துpersonally
நை1(துணி) இற்றுப்போதல்be frayed
நை2(துணியை) நையச்செய்தல்cause to get threadbare
நைச்சியம் (பேச்சில், நடந்துகொள்வதில்) காரியம் சாதிப்பதற்கான பக்குவம்suavity
நைசாக திறமையாகwith tact
நைப்பு ஈரப்பசைmoisture
நையப்புடை செம்மையாக உதைத்தல் அல்லது அடித்தல்give a good thrashing
நையாண்டிமேளம் (நாட்டுப்புறக் கலைகளான கரகம், காவடி முதலியவற்றுக்கு வாசிக்கப்படும்) ஒரு வகை மேளம்an ensemble of musical instruments (accompanying கரகம், காவடி, etc.)
நைவேத்தியம் (கோயிலில் பிறருக்குத் தருவதற்கு முன், வீட்டில் உண்பதற்கு முன்) தயாரித்த சில வகை உணவை அல்லது பழம் முதலியவற்றை இறைவனுக்குப் படைத்தல்the ritualistic offering of cooked food, fruits, etc before a deity
நைஸ்பண்ணு தாஜாபண்ணுதல்cajole
நொச்சி ஐந்து பிரிவாகப் பிரிந்த இலையையும் கரும் சிவப்பு நிறத் தண்டையும் நீல நிறப் பூவையும் கொண்ட சிறு மரம்five-leaved tree
நொடி1ஒடிதல்collapse
நொடி3(கண்ணை இமைப்பதற்கு அல்லது விரலைச் சொடுக்குவதற்கு ஆகும் நேரம் போன்ற) மிகக் குறைவான நேரம்moment (time taken for batting the eye or for snapping the finger)
நொடி4புதிர்riddle
நொடி5(சாலையில்) பள்ளம்pit
நொடித்துப்போ வருமானம் அல்லது பொருளாதார வசதி இல்லாமல் ஒருவருடைய குடும்பம், வாழ்க்கை, தொழில்) சீர்குலைதல்decline
நொண்டி1(கால் அல்லது கை) செயல்படாத குறைcrippled condition
நொண்டி2நொண்டியடித்துச் சென்று எதிர் அணியினரைத் தொடும் விளையாட்டுthe game of hopping with folded leg
நொண்டிச்சமாதானம் நடந்த நிகழ்ச்சிக்குக் காட்டப்படும் வலுவற்ற, நம்பிக்கை ஏற்படுத்தாத காரணம்lame excuse
நொண்டிச்சாக்கு பொருத்தமில்லாத சாக்குப்போக்குlame excuse
நொண்டியடி (விளையாட்டில்) ஒரு காலை மடித்துக் குதித்தல்hop (as in the game of chase)
நொண்டு (பாதத்தை முழுமையாகப் பதிக்க முடியாமல்) ஒரு பகுதியை மட்டும் ஊன்றுதல்limp
நொதி1(காடி முதலியவை) புளித்தல்ferment
நொதி2உயிரினங்களின் உடலினுள் வேதியியல் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும், கிரியா ஊக்கியாகச் செயல்படும் குறிப்பிட்ட உயிரணுக்களின் சுரப்புenzyme
நொய் (கோதுமை, அரிசி ஆகியவற்றின்) உடைந்த தூள்(of rice, wheat) broken grain
நொறுக்கித்தள்ளு (சிரமமான காரியம் என்று கருதப்படுவதை) சிறப்பாகச்செய்தல்do well (with apparent ease)
நொறுக்கு சிறுசிறு பகுதிகளாக ஆகுமாறு உடைத்தல்smash
நொறுக்குத் தீனி (உணவாக அல்லாமல் அவ்வப்போது தின்னும்) முறுக்கு, கடலை போன்ற சிறு தின்பண்டம்small eats
நொறுங்கு உடைந்து சிறுசிறு பகுதிகளாக ஆதல்(நசுங்கி) உருக்குலைதல்be smashed to pieces
நோக்கர்கள் எதிர்காலத்தில் நடக்கப்போவதை முன்னரே கூறக் கூடிய அளவுக்கு ஒரு துறையில் நிகழ்வதை ஆழ்ந்து கவனிப்பவர்கள்observers
நோக்கி (குறிப்பிட்ட ஒன்றை அல்லது ஒருவரை) இலக்காகக் கொண்டுtowards
நோக்கு1பார்த்தல்see
நோக்கு2கண்ணோட்டம்point of view
நோஞ்சான் உடல் வலிமையற்று மெலிந்து காணப்படுவதுlean and weak person or animal
நோட்டம் மதிப்பிடும் அல்லது தெரிந்துகொள்ளும் நோக்கம் கொண்ட பார்வை(searching) glance
நோட்டு (எழுதுவதற்கான) குறிப்பேடுnotebook
நோய் (மனிதனின், விலங்கின்) உடல் நலம் பாதிப்பு(of men, animals) disease
நோய்நொடி நோயும் நோயின் பாதிப்பும்illness and (its) effect
நோய்வாய்ப்படு நோயினால் பாதிக்கப்படுதல்fall ill
நோயாளி நோய் உடைய அல்லது நோய்வாய்ப்பட்ட நபர்one who has an illness
நோல் (நோன்பை) மேற்கொள்ளுதல்observe (a religious fast)
நோவு வலிache
நோன்பு சாப்பிடும் உணவு வேளைகளைக் குறைத்தோ சில எளிய உணவை மட்டும் உண்டோ இறைவனை நினைத்துச் செய்யும் பிரார்த்தனைritualistic observance of fasting
   Page 12 of 13    1 10 11 12 13