Tamil to Tamil&English Dictionary

We are happy to provide you with the best Online Tamil to Tamil Dictionary/Translator.
For typing word in Tamil you can use our tool typing tool

  
Tamil WordTamil MeaningEnglish Meaning
வளர்ப்பு வளர்க்கிற செயல் அல்லது விதம்raising
வளர்பிறை (அமாவாசைக்கு மறு நாளிலிருந்து பௌர்ணமிக்கு முன்தினம்வரை) நிலவு படிப்படியாக முழுமை பெறுவதாகக் காணப்படும் தோற்றம் அல்லது மேற்குறிப்பிட்ட தோற்றம் அளிக்கும் காலம்waxing moon
வளர்முக நாடு (பெரும்பாலும் பன்மையில்) பொருளாதார அல்லது தொழில் ரீதியில் வளர்ச்சியடைந்து வரும் நாடுdeveloping country
வளவள-என்று சுருக்கமாக இல்லாமலும் தெளிவு இல்லாமலும்unendingly
வளவு தெருவிலிருந்து உட்பக்கமாக அமைந்திருக்கும், ஒரு வழியே உடைய பல வீடுகளின் தொகுதி a cluster of houses inside a compound with one entry
வளாகம் (குறிப்பிட்ட நிறுவனம், அலுவலகம் முதலியவற்றின்) சுற்றுச் சுவர்களுக்கு உள்ளாக அமைந்திருக்கிற பகுதிcampus
வளி காற்றுwind
வளிமண்டலம் பூமி முதலிய கிரகங்களைச் சுற்றிக் குறிப்பிட்ட எல்லைவரை அமைந்திருக்கும் காற்று வெளிatmosphere
வளை1(பொருள்) நேராக அல்லது செங்குத்தாக இல்லாமல் பக்கங்களில் மடங்குதல்/(உடல்) உட்புறமாக மடங்குதல்bend/wind
வளை2வளையச்செய்தல்(cause to) bend or curve
வளை3(எலி, நண்டு முதலியவை) குடைந்து ஏற்படுத்திய நீளமான துவாரம்(rat) hole
வளை5கூரைச் சட்டத்தை அமைக்கச் சுவரின் மேல்பகுதியிலும் முகட்டிலும் வைக்கும் நீளமான மரக் கட்டைwooden beam (to support rafters)
வளைகுடா விரிகுடாவைவிடக் குறைந்த பரப்பைக் கொண்ட கடல் பகுதிgulf
வளையம் (பெரும்பாலும் உலோகக் கம்பியால் செய்த) வட்டமான அமைப்பு(metal) ring
வளையல் (உலோகம், கண்ணாடி முதலியவற்றால் ஆன, பெண்கள் முன்கையில் அணியும்) வளையம் போன்ற அணிகலன்bangle
வளைய வா வளைந்து திரும்புதல்move about
வளைவு நேராக இல்லாமல் வளைந்து அமையும் பகுதிbend
வற்புறுத்து (ஒன்றைச் செய்யுமாறு திரும்பத்திரும்பக் கூறி) கட்டாயப்படுத்துதல்compel
வறட்சி (மழை இல்லாததாலோ வெப்ப மிகுதியாலோ) தேவையான அளவு நீர் இல்லாமல் போகும் நிலைdrought
வறட்டி சாணத்தை வட்டமாகத் தட்டிக் காயவைத்த எரிபொருள்dried cowdung cake (used as fuel)
வறட்டு காரணம் இல்லாத(விட்டுவிட வேண்டியதை) விட்டுவிடாதmeaningless
வறள் ஈரமற்றதாகுதல்become dry
வறிய வறுமையில் உள்ளpoverty-stricken
வறியோன் வறுமையில் இருப்பவன்poverty-stricken person
வறு சூட்டில் காயச்செய்து வேண்டிய நிலைக்குக் கொண்டுவருதல்roast
வறுமை அடிப்படைப் பொருளாதார வசதி இல்லாத நிலைpoverty
வறுமைக்கோடு இதற்குக் குறைந்திருந்தால் வறுமை நிலை என நிர்ணயிக்கப் பயன்படும் கீழ்மட்ட வருமான வரம்புpoverty line
வறுவல் (சில காய்கறி, மீன் முதலியவற்றை) துண்டுகளாக்கி எண்ணெய்யிலிட்டுப் பொரித்தெடுப்பது(generally) anything fried,
வன்செயல் வன்முறைச் செயல்violence
வன்மம் (சமயம் பார்த்துத் தீங்கு விளைவிக்கத் துணிகிற வகையில் மனத்தினுள் கொண்டிருக்கும்) தீராத பகை உணர்வுspite
வன்முறை உயிருக்கும் உடமைக்கும் ஆபத்து விளைவிக்கும் வகையில் செயல்படும் முறைviolence
வன்மை (-ஆக, -ஆன) மிகவும் தீவிரம்forcefulness
வனதேவதை வனத்தில் இருப்பதாகவும் நன்மையும் தீமையும் விளைவிக்கக் கூடியதாகவும் உள்ள பெண் தெய்வம்wood-nymph
வனப்பு அழகுbeauty
வனம் (விலங்குகள் நிறைந்த) காடுforest
வனஸ்பதி தவிடு, எண்ணெய் வித்துகள் போன்றவற்றிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு, சுத்திகரித்துச் சற்றுக் கெட்டிப்படுத்தப்பட்ட தாவர எண்ணெய்oil extracted from bran or certain seeds, available in a semi-solid form
வனாந்தரம் (மனிதர்கள் வாழாத) காட்டுப் பிரதேசம்(மனித) நடமாட்டம் அதிகம் இல்லாத பகுதிinterior of a forest
வனிதை பெண்damsel
வனை (மட்பாண்டம் முதலியவற்றை) உருவாக்குதல்shape (earthenware)
வஜ்ரம்1(மரப் பலகை முதலியவற்றை) ஒட்டுவதற்குப் பயன்படும் பசைa kind of glue
வஜ்ரம்2வைரம்hard core (of a tree)
வஜா வரித் தள்ளுபடிdeduction or remission of tax
வஸ்தாது மல்யுத்த வீரன்wrestler
வஸ்திரகாயம் (சித்த வைத்திய மருந்துத் தயாரிப்பில்) மூலிகை போன்றவற்றை இடித்துப் பொடியாக்கி மெல்லிய துணியிலிட்டுச் சலிக்கும் முறைstraining through a piece of cloth (as a way of preparing medicine in Siddha system)
வஸ்திரம் ஆடைclothes
வஸ்து பொருள்stuff
வா2ஒரு செயல் கடந்த காலத்தில் அல்லது சற்று முன்பு தொடங்கப்பட்டுக் குறிப்பிட்ட கால எல்லைவரை தொடர்வதையும் அல்லது இனியும் தொடரும் என்பதையும் காட்டப் பயன்படுத்தப்படும் துணை வினைan auxiliary used to indicate the period during which the action is or has been going on (can be translated by have + past participle, have + been + present progressive)
வாக்காளர் (தேர்தலில்) வாக்களிக்கும் தகுதி உடையவர்voter
வாக்கியம் கருத்தில் நிறைவான அல்லது எழுவாய், பயனிலை முதலிய இலக்கணக் கூறுகள் கொண்ட சொற்களின் தொடர்sentence
வாக்கில் (குறிப்பிடப்படும்) நிலையில்(do or say sth.) in the course of (doing sth. else)
வாக்கு1(ஒன்றைச் செய்கிறேன், செய்யமாட்டேன் போன்ற வகையில் அமையும்) உறுதி அளிக்கும் பேச்சுpromise
வாக்கு2(ஜனநாயக முறையில் தங்களுடைய அரசாங்கத்தைத் தாங்களே தேர்ந்தெடுக்க மக்களில்) குறிப்பிட்ட வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் அனைவருக்கும் உள்ள அடிப்படை உரிமை/மேற்குறிப்பிட்ட உரிமையைக் காட்டும் முத்திரை குத்தப்படும் சீட்டுvote(s)
வாக்குச் சாவடி தேர்தலின்போது வாக்காளர்கள் வாக்குப்பதிவுசெய்வதற்கான இடம்polling booth
வாக்குச் சீட்டு (தேர்தலின்போது வாக்குச் சாவடியில் வாக்காளர் முத்திரையிட்டுப் போட வேண்டிய) வேட்பாளர் பெயர், சின்னம் ஆகியவை அச்சடிக்கப்பட்ட தாள்ballot paper
வாக்குப்பதிவு (தேர்தலின்போது) வாக்குகளைப் பதிவுசெய்தல்voting
வாக்குமூலம் விசாரணையின்போது தான் அறிந்த அளவில் வாய்மொழியாக அல்லது எழுத்துமூலமாக முறைப்படி ஒரு சம்பவம் குறித்துத் தரப்படும் விவரம்formal statement (made during an enquiry)
வாக்குரிமை குறிப்பிட்ட சில தகுதி உடையவர்கள் வாக்களிக்கலாம் என்கிற அடிப்படை உரிமைright to vote
வாக்குவாதம் (ஒரு விஷயம்குறித்து) வெவ்வேறு நிலையில் இருப்பவர்கள் தாங்கள் சரி என்று கருதியதை வலியுறுத்திப் பேசும் பேச்சு(heated) discussion
வாக்குறுதி (ஒன்றைக் கண்டிப்பாகச் செய்வதாக) உறுதியளிக்கும் கூற்றுpromise
வாக்கெடுப்பு ஒரு கூட்டத்தினரிடையே அல்லது பொதுமக்களிடையே குறிப்பிட்ட கருத்துக்கு ஆதரவும் எதிர்ப்பும் எவ்வளவு உள்ளது என்பதை வெளிப்படுத்துவதற்குச் செய்யும் நடவடிக்கைvoting
வாகடம் (பெரும்பாலும் விலங்குகளுக்கான சிகிச்சைபற்றிய, செய்யுள் வடிவிலான) வைத்திய நூல்medical treatise (in verse, dealing esp
வாகனம் பிராணிகளால் இழுக்கப்பட்டு அல்லது இயந்திரத்தால் இயக்கப்பட்டு ஆளை அல்லது பொருளை ஏற்றிக்கொண்டு செல்வதற்கு உரியதுvehicle
வாகு1(உடல், முக) அமைப்புappearance
வாகு2ஏற்றதாக அமைகிற தன்மை(for) convenience (of)
வாகை ஒரு பாதி இளம் சிவப்பாகவும் மற்றொரு பாதி வெண்மையாகவும் இருக்கும் பூக்களைப் பூக்கும் உயரமான மரம்sirissa (tree)
வாகை சூடு (வெற்றி பெற்று) உரிய உயர்நிலையை அடைதல்triumph
வாங்கிக்கட்டு (அடி, திட்டு முதலியவற்றை) பெறுதல்receive (beating, scolding, etc.)
வாங்கு1(தருவதை) ஏற்றுக்கொள்ளுதல்receive
வாங்கு2(இஸ்லாமியர் வழக்கில்) தொழுகைக்கான அழைப்புcall for prayer (from the mosque)
வாங்கு3நீளமான இருக்கைbench
வாசகசாலை படிப்பகம்reading room
வாசகன் (பத்திரிகை, புத்தகம் முதலியவற்றை) படிப்பவன்reader (of a newspaper, novel, etc.)
வாசம்1தங்குதல்residing
வாசம்2வாசனைsmell
வாசல் (கட்டடத்தில்) நுழையும் வழிentrance
வாசல் தெளி (காலையிலும் மாலையிலும்) நீர் தெளித்து வாயிலைச் சுத்தம்செய்தல்sprinkle water on the floor of the courtyard as part of house work (in the early morning and evening)
வாசல்படி வாசலில் அமைந்திருக்கும் படிstep on the doorway
வாசனை மணம்fragrance
வாசனைத்திரவியம் நறுமணப் பொருள்articles of perfume
வாசஸ்தலம் வசிப்பிடம்residence
வாசி1(புத்தகம் முதலியவற்றை) படித்தல்read (a book, etc.)
வாசி2(இசைக் கருவியை) முறைப்படி இசைத்தல்play (a musical instrument)
வாசி3அருமையான வாய்ப்புgood fortune
வாசி4(பெயர்ச்சொற்களோடு இணைந்து) (முன்குறிப்பிடப்படும் இடத்தில்) வசிப்பவர் அல்லது இருப்பவர்(often in combination) used in the sense of one who resides
வாசிப்பு1(நூல் முதலியவற்றை) கற்பதற்காக வாசித்தல்reading (a book, etc as a process of learning)
வாசிப்பு2இசைக் கருவிகளை வாசிக்கும் செயல்playing (of musical instrument)
வாஞ்சை பரிவு கலந்த அன்புfondness
வாட்டசாட்டம் (ஆண்களைக்குறித்து வருகையில்) நல்ல உயரமும் உயரத்துக்கு ஏற்ற பருமனும் கொண்ட தோற்றம்handsome (figure)
வாட்டம்1(முகம்) களை இழந்த தோற்றம்a look of weariness
வாட்டம்2(சுலபமாகச் செய்வதற்கு ஏற்ற வகையில்) சரியான அல்லது வசதியான நிலைright position
வாட்டில் வாக்கில்in the course of
வாட்டு (இறைச்சி, சோளக்கதிர் போன்றவற்றை நேரடியாக) தீயில் காட்டிச் சிறிது கருகச்செய்தல்roast (meat, etc.)
வாடகை வீடு, பொருள் முதலியவற்றைப் பயன்படுத்துவதற்காகக் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு இவ்வளவு என்ற அளவில் செலுத்தும் பணம்rent
வாடல் வாடிப்போனதுthat which is dried or not fresh
வாடி விறகு, மரம் முதலியவை விற்கும் இடம் yard or shed where firewood and timber are stocked and sold
வாடிக்கை (-ஆக, -ஆன) (ஒன்றிற்கு) தொடர்ந்து போய்வருவதுcustomary
வாடிக்கையாளர் (ஒன்றை) வழக்கமாக வாங்குபவர் அல்லது பயன்படுத்துபவர்customer
வாடிவாசல் (ஜல்லிக்கட்டில்) மாடுகள் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் இடத்துக்கும் மைதானத்துக்கும் இடையில் உள்ள குறுகிய வழியில் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் சிறு வாசல்small entrance in the narrow passage between the ground and the place where the bulls are kept (in the sport of ஜல்லிக்கட்டு)
வாடி வீடு (பயணிகள் தங்கிச்செல்வதற்கும் உள்ளூர்வாசிகள் உல்லாசமாகப் பொழுதுபோக்குவதற்கும் பயன்படும்) ஓய்வு விடுதிrest house (for travellers or used for recreation)
வாடு (மரம், செடி, கொடி முதலியவை அதிக வெப்பம், நீரின்மை முதலியவற்றால்) பசுமை இழக்கும்படியாகக் காய்ந்து சுருங்குதல்(of plants, flowers) fade
   Page 3 of 20    1 2 3 4 5 20