Tamil To Tamil & English Dictionary

  

 

 

Tamil WordTamil MeaningEnglish Meaning
சக்கரக்கல் பெருமாள் கோயில்களுக்கு மானியமாகக் கொடுக்கப்பட்ட நிலங்களின் எல்லையைக் குறிக்கும் கல்boundary stone in lands dedicated to Vishnu temples
சக்கர நாற்காலி நடக்க முடியாதவர்கள் இடம்விட்டு இடம் செல்லப் பயன்படுத்தும் சக்கரங்கள் பொருத்தப்பட்ட நாற்காலி போன்ற சாதனம்wheelchair
சக்கரம் (வண்டி, இயந்திரம் முதலியவற்றின் இயக்கத்திற்குப் பயன்படும்) அச்சில் சுழலக்கூடிய வட்டமான உறுப்பு(of a cart, machine, etc.) wheel
சக்கரவர்த்தி பேரரசன் emperor
சக்கரவாகம் இணையைப் பிரிந்து இரவில் வருந்துவதாகக் கூறப்படும் பறவைa bird in separation said to be pining for its mate during the night, mentioned in classical Indian literature
சக்களத்தி (முதல் மனைவி இருக்கும்போதே) கணவன் திருமணம் செய்துகொண்ட மற்றொரு பெண்woman taken as wife while the first wife is living
சக்கை1(கரும்பு முதலியவற்றிலிருந்து) பயன் உள்ள பொருளைப் பிரித்து அல்லது பிழிந்து எடுத்த பின் எஞ்சியிருப்பதுanything squeezed dry
சக்கை2(மரச் சாமான்களில் துளைகளை அடைப்பதற்கு அல்லது பகுதியை இணைப்பதற்கு வைக்கும்) சிறு மரத் துண்டுsmall wooden peg (used as a plug or nail)
சக்கைப்போடுபோடு சிறப்பாக நடைபெறுதல்(of a film, play, etc.) perform
சக1எந்தப் பணியில் அல்லது நிலையில் இருக்கிறோமோ அந்தப் பணியில் அல்லது நிலையில் இருக்கிற மற்றொருco-
சக2(கணிதத்தில்) கூட்டல் குறி(in arithmetic) plus sign
சகட்டுமேனிக்கு எந்த வித வித்தியாசமும் பார்க்காமல்without any discretion or discrimination
சகடை (கிணற்றில் தண்ணீர் இறைக்கப் பயன்படுத்தும்) கப்பிroller-pulley (to draw water)
சகதர்மிணி மனைவிwife
சகதி சேறுslush
சகலகலாவல்லவன் பல துறைகளிலும் தேர்ச்சி பெற்றவன்one who is versatile
சகலம் எல்லாம்all
சகலரும் எல்லோரும்all
சகவாசம் (ஒருவர் மற்றொருவரோடு கொள்ளும்) பழக்கம்association
சகஜம் எப்போதும் போல் உள்ளதுwhat is usual or normal or natural
சகஸ்ரநாமம் (வழிபாட்டின்போது கூறும்) கடவுளின் ஆயிரம் பெயர்கள்the thousand names of a deity (chanted during worship)
சகா சக ஊழியர்co-worker
சகாப்தம் (வரலாற்றில் குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சி ஒன்றைத் தொடக்கமாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படும்) ஆண்டு முறைera
சகாயம்1உதவிhelp
சகாயம்2(விலை) மலிவுcheapness
சகி1பொறுத்தல்bear
சகிதம்/-ஆக (ஒருவர்) துணையாகtogether with (person mentioned)
சகிப்புத்தன்மை பொறுத்துக்கொள்ளும் குணம்tolerance
சகுனத்தடை தடையாக ஏற்படும் சகுனம்obstruction in the form of an omen
சகுனம் மேற்கொள்ளும் செயல் நல்லபடியாக முடியும் அல்லது தடைபட்டுவிடும் என்பதை முன்கூட்டியே தெரிந்துகொள்ளும்படி நிகழ்வதாக நம்பப்படும் அறிகுறிomen
சகோதர சகfellow (being)
சகோதரத்துவம் ஏற்றத்தாழ்வு, வேறுபாடு முதலியவற்றைப் பார்க்காமல் சகோதரர்களாகப் பாவித்துச் செயல்படும் பாங்குbrotherhood
சகோதரன் உடன் பிறந்தவன்brother
சகோதரி உடன் பிறந்தவள்sister
சங்ககாலம் (தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில்) ஏறத்தாழ கி.பி. மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரையான (அக, புற இலக்கியங்கள் தோன்றிய) காலம்(in the literary history) the period approximately up to third century A.D.
சங்கடம் (ஒரு நிகழ்ச்சியால் மனம் அடையும்) பாதிப்புuneasiness (on account of an incident or act)
சங்கதி1நடைபெறும் அல்லது நடைபெற்ற செயல்happening
சங்கதி2இசைத் தன்மையை வெளிப்படுத்த பாட்டின் ஒரு வரியைப் பல விதமாகப் பாடிக்காட்டுவதுthe various ways of rendering a line (of a musical composition) to bring out its musical potential
சங்கநாதம் (உணர்ச்சி மிக்க) முழக்கம்oration
சங்கப்பலகை (முற்காலத்தில்) தகுதி அறிவதற்கும் தகுதி உடையதை ஏற்பதற்குமான இடம்(in olden times) a platform for scrutinizing the value and worth of s
சங்கம் (ஏதேனும் ஒரு நோக்கத்திற்காக) ஒன்றாகச் சேர்ந்து ஏற்படுத்தும் கூட்டமைப்புassociation
சங்கமம் ஆறு போன்றவை மற்றொரு ஆற்றுடன் அல்லது பெரும் நீர்ப்பரப்பில் இணைவதுconfluence
சங்கமி சங்கமமாதல்flow together
சங்கமுகம் கழிமுகம்estuary
சங்கராந்தி (பொங்கல் திருநாள் கொண்டாடும்) தை மாதம் முதல் தேதிfirst day of the month of தை (when பொங்கல் is celebrated)
சங்கல்பம்/சங்கற்பம் (மனத்தில் கொள்ளும்) தீர்மானம்(mental) resolve
சங்காத்தம் (ஒருவருடன்) தொடர்புcontact
சங்கிரகம் (நூல்) சுருக்கம்abridgement (of a book)
சங்கீதம் இசைmusic
சங்கு1கடலில் வாழும் உயிரினத்தின், குவிந்த முனையையும் உட்புறமாக வளைந்து மடிந்த இடைப்பகுதியையும் உடைய ஓடு(conch) shell (of various sizes)
சங்கு2(தொழிற்சாலை முதலியவற்றில் நேரத்தை அறிவிப்பதற்காகப் பயன்படுகிற) நீண்ட உரத்த ஒலியை எழுப்பக் கூடிய சாதனம்siren
சங்குகுளி (கடலில்) சங்கு எடுக்க மூழ்குதல்dive for (conch) shell
சங்குச்சுண்ணாம்பு சங்குகளைச் சுட்டுப் பெறும் சுண்ணாம்புshell lime
சங்குசக்கரம் பற்றவைத்தால் தீப்பொறி சிந்தித் தரையிலோ கம்பியிலோ சுழலக் கூடிய சுருள் வடிவிலான ஒரு வகைப் பட்டாசுcracker that either spins on the floor or rotates on a metal wire when lit
சங்கேதம் (பேச்சு, செய்கை, குறியீடு போன்றவற்றைக் குறித்து வருகையில்) குறிப்பிட்டோருக்கு மட்டும் புரியக் கூடிய விதத்தில் இருப்பதுcode
சங்கோஜம் கூச்சம், வெட்கம் கலந்த தயக்கம்shyness
சங்கோஜி கூச்சம் நிறைந்த நபர்shy person
சச்சதுரம் சரி சதுரம்perfect square
சச்சரவு தகராறுsquabble
சஞ்சரி (கட்டுப்பாடு இல்லாமல் பரந்த இடத்தில்) சுற்றிவருதல்wander
சஞ்சலம் நிம்மதி இழந்த நிலைdisturbed state or restlessness (of mind)
சஞ்சாரம் நடமாட்டம்(of human beings) movement
சஞ்சிகை (வார, மாத) பத்திரிகைjournal
சட்-என்று (கவனத்தில், உணர்வில் பட்டதும்) உடனடியாக(சொன்னதும்) விரைவாகat once
சட்டகம் சட்டம்frame
சட்டத்தரணி வழக்கறிஞர்lawyer
சட்டதிட்டம் சட்ட ஒழுங்கு நெறிமுறைrules and regulations
சட்டப்பேரவை மாநிலத்துக்கான சட்டங்களை இயற்றும் (மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட) உறுப்பினர்களைக் கொண்ட அவைlegislative Assembly (of a state)
சட்டப்பேரவைத் தலைவர் சட்டப்பேரவையின் நடவடிக்கைகளை விதிகளுக்கு இணங்க நடத்தும் தலைமைப் பொறுப்புக்கு அவை உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுபவர்speaker (of the legislative assembly)
சட்டம்1அரசின் அதிகாரங்களையும் மக்களின் உரிமைகளையும் கடமைகளையும் வரையறுத்து ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் விதிlaw
சட்டம்2(கண்ணாடி, கதவு முதலியவை பொருந்துமாறு) கட்டைகளை இணைத்துச் செய்யப்படும் சதுர அல்லது செவ்வக வடிவ அமைப்புframe
சட்டமன்றம் மாநிலத்துக்கான சட்டங்களை இயற்றும் சட்டப்பேரவை உள்ளிட்ட அவைlegislature
சட்டமாக்கு (ஒரு தீர்மானத்தை எல்லோரும் பின்பற்ற வேண்டிய விதியாக) சட்டமன்றம் அங்கீகாரம் அளித்தல்enact
சட்ட மூலம் மசோதாbill (in a parliament)
சட்டவிரோதம் சட்டத்துக்கு எதிரானது அல்லது புறம்பானதுviolation of law
சட்டாம்பிள்ளை ஆசிரியர் இல்லாத நேரத்தில் வகுப்பு அறையில் மாணவர்கள் அமைதியாக இருக்குமாறு பார்த்துக்கொள்ள நியமிக்கப்பட்ட மாணவன்(formerly) a pupil who monitors a class of students
சட்டி அகன்ற வாயுடைய உயரக்குறைவான (மண்) பாத்திரம்a small pot
சட்டுவம் தோசைத் திருப்பிa kind of spatula
சட்டை1(பொதுவாக, ஆண்கள் அணியும்) வெளிப்பக்கமாக மடியும் கழுத்துப்பட்டியும் முன்பக்கத்தில் பித்தான்களும் வைத்துத் தைக்கப்பட்ட, இடுப்புவரையிலான மேல் உடைshirt
சட்டை2(பாம்பும் வேறு சில உயிரினங்களும்) உடலிலிருந்து கழித்து நீக்கும் மெல்லிய மேல் தோல்slough
சட்டைக்காரன் ஐரோப்பியருக்கும் இந்தியருக்கும் பிறந்து இந்தியாவில் வாழ்பவன்anglo-Indian
சட்டைக்காரி சட்டைக்காரன் என்பதன் பெண்பால்feminine of சட்டைக்காரன்
சட்டைசெய் (எதிர்மறையில் அல்லது எதிர்மறைத் தொனியில்) மதித்தல்mind
சட்னி சில காய்களை அல்லது கடலையை அரைத்து நீர் ஊற்றித் தாளித்துச் செய்யப்படும் (இட்லி போன்ற சிற்றுண்டிக்கான) காரச் சுவையுடைய தொடுகறிa side dish in liquid state seasoned with spices (for food items such as இட்லி)
சடங்காகு (பெண்) பருவம் எய்துதல்(of girls) come of age
சடங்கு சாஸ்திரம் விதிப்பதால் அல்லது வழக்கம் காரணமாக (பிறப்பு, இறப்பு, திருமணம் போன்ற முக்கிய நிகழ்ச்சிகளில்) மேற்கொள்ளும் புனிதச் செயல்ceremony (on occasions like birth, death, marriage, etc.)
சடங்கு கழி பெண் பருவம் அடைந்ததை முன்னிட்டு நீராட்டிச் சடங்கு நடத்துதல்perform the purificatory ceremony for a girl who has come of age
சடலம் உயிரற்ற உடல்corpse
சடார்-என்று சட்டென்றுswiftly
சடுகுடு கபடிkabadi
சடுதியாக/சடுதியில் சீக்கிரமாகquickly
சடை1தலைமுடி ஒன்றோடொன்று சேர்ந்து திரளுதல்(of hair) get matted
சடை2(பெண்களின்) பின்னப்பட்ட தலைமுடிplaited hair (of women)
சடைவிழு தலைமுடி ஒன்றோடொன்று சேர்ந்து திரண்ட முடிக்கற்றை ஏற்படுதல்(of hair) get matted or knotted
சண்டமாருதம் பெரும் காற்றுwhirlwind
சண்டாள பெரும் பாதகம் செய்கிறwretched
சண்டாளன் (பெரும்பாலும் வசைச் சொல்லாக) பெரும் பாதகம் செய்பவன்(a term of abuse) one who commits heinous crime
சண்டாளி சண்டாளன் என்பதன் பெண்பால்female of சண்டாளன்
சண்டி கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படிய மறுக்கும் ஒருவர் அல்லது ஒன்றுthat which shows obstinacy
சண்டியர் சண்டை வளர்ப்பவன்rowdy
   Page 1 of 26   1 2 3 26

We hope you found the sample lessons enjoyable.

If you are interested, please don’t hesitate to get in touch with us. Our team will reach out to you via email or phone as soon as possible.

    Tamil lesson
    × Want to join our classes?