Tamil To Tamil & English Dictionary

  

 

 

Tamil WordTamil MeaningEnglish Meaning
ஓ-என்று வலி, துக்கம் ஆகியவற்றின் தீவிரத்தை வெளிப்படுத்தும் ஒலிக்குறிப்புa term to express extreme pain or agony
ஓகோ ஒருவர் புதிய செய்தி ஒன்றைக் கேட்கும்போதோ தான் புரிந்துகொண்ட ஒன்று தவறு என்று அறிந்துகொள்ளும்போதோ பயன்படுத்தும் சொல்a term of exclamation used when one comes to know
ஓகோ-என்று (பிறர்) மெச்சும்படியாகimpressively splendid
ஓங்காரம்2பலத்த சப்தம்loud noise
ஓங்கி (உயரத்தைக் குறிப்பிடும்போது) உயரமாகto a lofty height
ஓங்கு1(அடிக்கவோ வெட்டவோ ஒன்றை) உயர்த்துதல்lift
ஓங்கு2வளர்நிலையைக் காட்டும் முதன்மை வினைகளின் செயல் மேலும் உயர்வான நிலை அடைதல் என்ற பொருள் தரும் ஒரு துணை வினைan auxiliary verb to indicate that the state expressed in the main verb may become better still
ஓசி இலவசம்free of cost
ஓசை (ஒன்று மற்றொன்றின் மீது படும்போது ஏற்படும்) சப்தம்sound
ஓசைப்படாமல் (ஒரு செயலைச் செய்யும்போது) சப்தம் ஏற்படாதவாறுwithout making noise
ஓட்டப் பந்தயம் (குறிப்பிட்ட இடத்திலிருந்து ஆரம்பித்துக் குறிப்பிட்ட தூரம்வரை) ஓடும் போட்டிrunning race
ஓட்டம் ஓடுதல்running
ஓட்டல் (பெரும்பாலும் தங்கும் வசதி இல்லாத) உணவு விடுதிrestaurant
ஓட்டாஞ்சல்லி உடைந்த மண் பாத்திரத்தின் சிறு துண்டுa small piece from a broken earthenware
ஓட்டாண்டி (நல்ல நிலையிலிருந்து) பிச்சையெடுக்கும் நிலைக்கு வந்துவிட்டவன்one who has been reduced to begging
ஓட்டி (வாகனத்தைக் குறிக்கும் சொற்களுடன் இணைந்து வரும்போது) ஓட்டுபவர்(when added to vehicles) one who operates
ஓட்டு2(தேர்தலில்) வாக்கு(in election) vote
ஓட்டுநர்/ஓட்டுனர் பேருந்து, கார் முதலிய வாகனங்களை ஓட்டும் பணி புரிபவர்driver (of a bus, rickshaw, etc.)
ஓட்டை ஒன்று உட்சென்று வெளிவரக் கூடிய வட்ட வடிவ இடைவெளி அல்லது திறப்புleak
ஓட்டைக்கை எவ்வளவு பணம் இருந்தாலும் எளிதாகச் செலவு செய்துவிடும் தன்மைthe nature of being incapable of saving or conserving money
ஓட்டையுடைசல் (ஓட்டை விழுதல், உடைதல் போன்ற காரணங்களால்) உபயோகப்படுத்த முடியாத வீட்டுப் பாத்திரம் அல்லது தட்டுமுட்டுச் சாமான்கள்scrap
ஓட்டைவாய் எதையும் பிறரிடம் எளிதாகச் சொல்லிவிடக் கூடிய தன்மைblabbermouth
ஓடம் (ஆறு முதலியவற்றில் பயணிகளை ஏற்றிச் செல்லப் பயன்படும்) குறைந்த அகலமும் அதிக நீளமும் உடைய ஒரு வகைப் படகுa kind of small boat to ferry passengers
ஓடாக உடல் மெலியும்படிto the point of being worn out
ஓடிப்போ (மன வருத்தத்தால் வீட்டைவிட்டு) வெளியேறுதல்(காதலிப்பவருடன்) ரகசியமாக வெளியேறுதல்run away (from home in protest)
ஓடியாடு (களைப்பு இல்லாமல்) அலைந்துதிரிதல்be active and energetic
ஓடு1(மனிதன், விலங்கு ஆகியவை கால்களை முன்னும்பின்னும் வேகமாக எடுத்துவைப்பதன்மூலம்) நடப்பதை விட விரைந்துசெல்லுதல்run
ஓடுகாலி (முறைகேடாக) வீட்டைவிட்டுச் சென்றுவிடும் பெண் girl or woman of loose morals who runs away from home
ஓடுதளம்/ஓடுபாதை விமானம் மேல் எழும் முன் அல்லது கீழ் இறங்கிய பின் சற்றுத் தூரம் ஓட வேண்டியிருப்பதால் அதற்கு அமைக்கப்படும் நீண்ட பாதைrunway (in an airport)
ஓடை (பெரும்பாலும்) இயற்கையாக ஆற்றிலிருந்து பிரிந்து வரும் (சிறிய) நீர்வழிstream or rivulet
ஓணான் தடித்த சொரசொரப்பான தோலும் கூர்மையான வாயும் நீண்ட வாலும் கொண்ட பல்லி இனத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பிராணிgarden lizard
ஓதப்பள்ளி இஸ்லாமியச் சிறுவருக்குக் குர்ஆன் கற்றுக்கொடுக்கும் இடம்school where Koran is taught
ஓதம்1மழைக் காலத்தில் சுவரிலோ தரையிலோ ஏற்படும் ஈரக்கசிவுdampness drawn into the wall or floor (during rainy season)
ஓதம்2விரைவீக்கம்hydrocele
ஓது (வேதத்தை அல்லது மந்திரங்களை) முறைப்படி வாய்விட்டுச் சொல்லுதல்recite (Vedas)
ஓதுவார் சிவன் கோவில்களில் பூசை நடக்கும் வேளையில் சைவத் திருமுறைகளிலிருந்து பாடல் பாடும் உரிமை உடையவர்the person who has the right to sing Saiva devotional hymns in a temple
ஓந்தி ஓணான் garden lizard
ஓநாய் நாய்க் குடும்பத்தைச் சேர்ந்ததும் கூட்டமாக வாழும் இயல்புடையதுமான காட்டு விலங்குwolf
ஓம்பு பேணுதல்protect
ஓமப்பொடி பிசைந்த கடலை மாவை அச்சு முதலியவற்றின்மூலம் நூல்நூலாகப் பிழிந்து எண்ணெய்யில் இட்டுப் பொரித்துச் செய்யப்படும் காரமான ஒரு வகைத் தின்பண்டம்a savoury (in the form of broken noodles) made by pressing the paste of chick pea through a perforated ladle or a press and frying in oil
ஓய் (தன் போக்கிலேயே நிகழ்ந்து தானாகவே) ஒரு முடிவான நிலைக்கு வருதல்come to (its natural) end
ஓய்ச்சல் அசதிtiresomeness
ஓய்வு (வேலையை முடித்த பின்) களைப்பை நீக்கிப் பெறும் அமைதிrelaxation
ஓய்வுஒழிச்சல் (பெரும்பாலும் எதிர்மறை வினைகளோடு) மிகக் குறைந்த நேர ஓய்வுrespite
ஓய்வுக்காலம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வயதுக்குப் பிறகு பணியிலிருந்து விலகிக் கழிக்கும் காலம்period of retirement
ஓய்வுநாள் விடுமுறை நாள்holiday
ஓய்வுபெறு (நிர்ணயித்த வயதுக்குப் பிறகு ஒருவர்) பணியிலிருந்து விலகுதல்retire (from service)
ஓய்வூதியம் அரசுப் பணியிலிருந்து ஓய்வு பெறுபவருக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படுகிற ஊதியம்pension
ஓய்வெடு (களைப்பு நீங்கும்படியாக) அமைதியுடன் இருத்தல்take rest
ஓயாமல் இடைவிடாமல்continuously
ஓயாமல் ஒழியாமல் எந்த நேரமும்at all times
ஓர்மம் மன உறுதிcourage
ஓரக்கண்ணால் (நேராக அல்லாமல்) கடைக்கண்ணால்sidelong
ஓரங்க நாடகம் (வழக்கமான நாடகங்கள் போல் பல பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படாமல்) ஆரம்பம்முதல் முடிவுவரை ஒரே ஒரு பகுதியை மட்டும் கொண்டு நிகழ்த்தப்படும் நாடகம்one act play
ஓரம்கட்டு (வாகனத்தைப் பாதையின்) ஓரத்துக்குக் கொண்டுபோதல்take (the vehicle) to the side (of the road)
ஓரவஞ்சகம்/ஓரவஞ்சனை ஒரு பக்கம் சார்ந்து செயல்படும் (வெளிப்படையான) புறக்கணிப்புdiscrimination (against)
ஓரளவு/ஓரளவுக்கு (முற்றிலுமாக அல்லாமல்) சிறிதுin some measure
ஓராசிரியர் பள்ளி (பெரும்பாலும் கிராமங்களில்) ஒரே ஒரு ஆசிரியரை மட்டும் கொண்ட ஆரம்பப் பள்ளிக்கூடம்(mostly in villages) an elementary school manned by one teacher
ஓரிரு மிகவும் குறைவானa few
ஓரினச் சேர்க்கை ஆண் ஆணோடு அல்லது பெண் பெண்ணோடு கொள்ளும் உடலுறவுhomosexuality
ஓலம் (துக்கம், வலி முதலியவற்றைத் தெரிவிக்கும் வகையில் எழுப்பும்) துயரமான சப்தம்heart-rending cry
ஓலை பனை, தென்னை, ஈச்ச மரம் ஆகியவற்றின் இலைleaf of palmyra, coconut and date trees
ஓவியம் (பெரும்பாலும் தூரிகையால் வரையப்படும்) கலையழகு உடைய சித்திரம்painting or drawing
ஓவியன் ஓவியம் வரைபவன்artist (who draws pictures or paints)

We hope you found the sample lessons enjoyable.

If you are interested, please don’t hesitate to get in touch with us. Our team will reach out to you via email or phone as soon as possible.

    Tamil lesson
    × Want to join our classes?