Tamil to Tamil&English Dictionary

We are happy to provide you with the best Online Tamil to Tamil Dictionary/Translator.
For typing word in Tamil you can use our tool typing tool

  
Tamil WordTamil MeaningEnglish Meaning
அயல்2பக்கம்side (of s
அயல்நாடு வெளிநாடுforeign country
அயலவர் அருகில் வாழ்பவர்next door neighbour
அயலான் உறவினன் அல்லாதவன்stranger
அயலுறவு வெளியுறவுforeign affairs
அயன் (பிறவற்றோடு ஒப்பிடும்போது) மேம்பட்டதுexcellence
அயிரை ஆறுகளில் கூட்டமாக வாழும் ஒரு வகைச் சிறிய மீன்loach
அயோக்கியன் நேர்மையும் நாணயமும் இல்லாதவன்dishonest person
அர்ச்சகர் (ஆகம விதிப்படி தீட்சை பெற்றுக் கோயிலில்) அர்ச்சனை முதலிய வழிபாடு நடத்துபவர்priest properly initiated (to perform பூஜை in a temple)
அர்ச்சனை வழிபடும் இறைவனுக்கு உரிய பெயர்களைக் கூறி வழிபாடுசெய்யும் முறைa mode of worship by praising the god with numerous names
அர்ச்சி அர்ச்சனை செய்தல்perform
அர்த்தசந்திரன் அரைவட்ட நிலாhalf moon
அர்த்தசாம பூஜை கோயிலில் பெரும்பாலும் இரவு பத்துமணிக்குச் செய்யப்படும் கடைசிப் பூஜைthe last பூஜை in a temple performed around 10 p
அர்த்தபுஷ்டி பொருள் பொதிந்ததுrichness of meaning
அர்த்தம் (மொழியில்) சொல் தெரிவிப்பது அல்லது குறிப்பிடுவது(சொல்லின்) பொருள்sense (of a word)
அர்த்தமாகு பொருள்படுதல்make sense
அர்த்தராத்திரி நள்ளிரவுmidnight
அர்ப்பணி அர்ப்பணம் செய்தல்dedicate (totally to a noble cause)
அரக்கப்பரக்க அவசரம்அவசரமாகhurriedly
அரக்கன் (புராணத்தில்) ராட்சசன்a male demon
அரக்கி அரக்கன் என்பதன் பெண்பால்female of அரக்கன்
அரக்கு1(உள்ளங்கையில் ஒன்றை வைத்துக் கசக்கி அல்லது காலால் மிதித்து) அழுத்தித் தேய்த்தல்crush
அரக்கு2முத்திரையிடப் பயன்படுத்தும் கரும் சிவப்பு மெழுகுsealing wax
அரங்கம் (நாடகம், நாட்டியம் முதலியவை நடக்கும்) மேடைstage (for plays)
அரங்கேற்று அரங்கேற்றம் செய்தல்make a debut/present a new work for acceptance
அரங்கேறு அரங்கேற்றம் செய்யப்படுதல்have premiere
அரசகரும மொழி ஆட்சிமொழிofficial language
அரசமரம் கூரிய முனையும் அகன்ற அடிப்பகுதியும் உடைய இலைகளைக் கொண்டதும் உயரமாக வளரக் கூடியதுமான மரம்pipal
அரசல்புரசலாக அரைகுறை நிலையில்in a way one cannot specify
அரசன் (பெரும்பாலும்) பரம்பரை முறையில் ஒரு நாட்டை ஆளும் உரிமையைப் பெற்றவர்king
அரசாங்கம் ஒரு நாட்டை நிர்வகிக்கும் (அதிகாரங்கள் வரையறுக்கப்பட்ட) அமைப்புgovernment
அரசாட்சி அரசனுடைய ஆளுகைrule or reign of a king
அரசாள் (அரசன் நாட்டை) ஆட்சிபுரிதல்(of a king) rule
அரசி (ஆண் வாரிசு இல்லாத) அரசனின் மகளாக இருந்து நாட்டை ஆளும் உரிமையைப் பெற்றவள்queen
அரசிதழ் (அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள், பணிக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களின் பெயர்கள் முதலியவை வெளியாகும்) அரசின் அதிகாரப்பூர்வமான ஏடுgazette
அரசியல் நாட்டை ஆட்சிபுரியும் முறைpolitics
அரசியல் கைதி ஓர் அரசின் கொள்கைகளை எதிர்த்துப் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டுக் கைதுசெய்யப்பட்ட நபர்political prisoner
அரசியல் சட்டம் குடிமக்களின் உரிமை, அரசின் கடமை, அதிகாரம் முதலியவற்றை வரையறுக்கும் அடிப்படைச் சட்டம்constitution (of a country)
அரசியல் சாசனத் திருத்தம் பாராளுமன்றத்தின் வழியாக அரசியல் சாசனத்தில் (இருப்பவற்றை மாற்றியோ நீக்கியோ புதிய ஷரத்துகளைச் சேர்த்தோ) செய்யப்படும் திருத்தம்amendment to the constitution (made by the parliament adopting special procedure)
அரசியல் யாப்பு அரசியல் சட்டம்constitution (of a country)
அரசியல்வாதி அரசியலில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக்கொண்டவர்politician
அரசுடமை அரசின் உடமையாக இருப்பதுnationalized property
அரசுடமை ஆக்கு தனியாரால் தொடங்கப்பட்ட ஒரு தொழிலை அல்லது நிறுவனத்தை அரசு தன் உரிமையாக்குதல்nationalize
அரசுத் தலைமை வழக்கறிஞர் மாநில, மைய அரசுகளின் சார்பில் வழக்குகளை நடத்த (அரசியல் சட்டத்தின் கீழ்) நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் வழக்கறிஞர்advocate-general (in states)
அரசுரிமை (முடியாட்சியில்) நாட்டை ஆளுகிற உரிமை(in monarchy) the right to rule (over a country)
அரசு வழக்கறிஞர் அரசுத் தரப்பில் வழக்கை நடத்தும் வழக்கறிஞர்public prosecutor
அரசோச்சு அரசாளுதல்rule
அரட்டை பொழுதைப் போக்கக் கூடியிருந்து பேசும் பேச்சுchat
அரண் பாதுகாப்புprotection
அரண்மனை அரசன் வசிக்கும் மாளிகைpalace
அரணை1அசையக் கூடிய இமையும் பளபளப்பான செதில்களும் உடைய பல்லி இனத்தைச் சேர்ந்த பிராணிskink
அரணை2(கணிதத்தில்) வகுத்தல் குறி(in arithmetic) sign of division
அரப்பு (எண்ணெய்யைப் போக்குவதற்குப் பயன்படுத்தும்) சில வகை இலைகளை அல்லது பட்டையை அல்லது பாசிப் பயற்றை இடித்து உண்டாக்கிய பொடிthe flour of certain leaves, bark or lentils (used to remove oily or greasy substance from the body, vessels, etc.)
அரம் (இரும்பைத் தேய்ப்பதற்கும் வழவழப்பாக்குவதற்கும் பயன்படுத்தும்) முப்பட்டை முதலான வடிவங்களில் வரிவரியான கோடுகள் கொண்ட சிறு கருவிfile
அரம்பையர் (புராணத்தில்) தேவலோகப் பெண்கள்celestial damsels
அரவணை (ஆதரவோடு) அணைத்தல்take
அரவணைத்துக் கொண்டுபோ அன்பும் பரிவும் காட்டி நடத்துதல்carry on by being tolerant and willing to make concessions
அரவணைப்பு பாதுகாப்புprotection
அரவம்1(ஆள், விலங்கு நடமாட்டத்தால் ஏற்படும்) சப்தம்noise (made by the movement of human beings, animals)
அரவம்2பாம்புsnake
அரவை அரிசி, மிளகாய் முதலியவற்றைப் பொடியாகும்படி அல்லது நெல்லை அரிசியாகும்படி அரைத்தல்milling (rice, dry chillies, etc.) or husking (paddy)
அரள் (பீதி தரும் நிகழ்ச்சியால்) மிரட்சி அடைதல்get scared
அரளி (வழிபாட்டுக்குப் பயன்படும்) கரும் சிவப்பு அல்லது வெள்ளை நிறப் பூக்களையும் குறுகிய நீண்ட இலைகளையும் உடைய ஒரு வகைச் செடிoleander
அராவு (அராவ, அராவி) அரத்தால் தேய்த்தல்smooth (a hard surface, rough edge) with a file
அராஜகம் நியாயம் அற்ற அதிகாரப் போக்குanarchy
அரி1சிறுசிறு துண்டுகளாக நறுக்குதல்cut into pieces
அரி3சொறியத் தூண்டும் உணர்வு உண்டாதல்cause a feeling of irritation
அரிக்கன் விளக்கு காற்றால் சுடர் அணைந்துவிடாதபடி கண்ணாடிக் கூண்டு பொருத்தப்பட்ட, கைப்பிடியுடன் கூடிய மண்ணெண்ணெய் விளக்குa kind of hurricane lamp
அரிச்சந்திரன் (பெரும்பாலும் கேலியாக) பொய் பேசாதவர்(often jocularly) an honest chap
அரிச்சுவடி எழுத்துகளையும் சில சொற்களையும் எண்களையும் கொண்ட ஆரம்பப் பாட நூல்a primer (for children with the alphabet and numbers)
அரிசி உணவாகப் பயன்படும் உமி நீக்கப்பட்ட நெல்மணிrice (grain)
அரிசிப் பல் (குழந்தைகளுக்கு முதலில் தோன்றுவதைப் போன்ற) சிறிய பல்little teeth (as of baby teeth)
அரிதாரம் (நாடகக் கலைஞர் போன்றோர்) முக ஒப்பனைக்குப் பூசிக்கொள்ளும் ஒரு வகைப் பொடிcosmetic powder (applied by performing artistes to their face)
அரிது எப்போதாவது ஒரு முறை காணக் கூடியது அல்லது நிகழக் கூடியதுthat which is unusual or rare
அரிப்பு1(ஒன்றிற்கு ஏற்படும்) சேதம்damage (to objects by erosion, corrosion, etc.)
அரிப்பு2(உடம்பில் ஏற்படும்) நமைச்சல்itch
அரிய அபூர்வமானrare
அரியணை (அவையில்) அரசன் அல்லது அரசி அமரும் அலங்கார இருக்கைthrone
அரிவரி (முதல் வகுப்புக்கு முன் உள்ள குழந்தைகளுக்கான) ஆரம்ப வகுப்புpreschool
அரிவாள் (பெரும்பாலும்) உள்வளைவான வெட்டும் பரப்புடைய இரும்புக் கருவிdifferent types of sickle
அரிஜனம் (இந்துச் சமூகத்தில்) தீண்டத்தகாதவர்கள் என்று கருதப்பட்டவர்கள் சார்ந்திருக்கும் சாதிகளைக் குறிக்கும் பொதுப்பெயர்a term (coined by Gandhi) to refer to people of certain castes of Hindus who were considered untouchables
அருகதை தகுதிcompetence
அருகம்புல் வேர் விட்டுப் பரவலாகப் படர்ந்து வளரும் ஒரு வகைப் புல்a kind of grass
அருகாமை சமீபம்proximity
அருகால் கதவு நிலைdoor frame
அருகில் பக்கத்தில்near
அருகு2அண்மைnearness
அருங்காட்சியகம் பண்பாட்டுக்கும் வரலாற்றுக்கும் சான்றாகும் பொருள்கள், அறிவியல் விளக்கப் பொருள்கள் முதலியவை காட்சிக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கும் இடம்museum
அருணோதயம் சூரியன் எழும் காலைப்பொழுதுdaybreak, esp
அருந்ததி சப்தரிஷி மண்டலத்தில் உள்ளதும் காண்பதற்கு அரிதானதுமான ஒரு நட்சத்திரம்scarcely visible Alcor (of the Great Bear constellation)
அருந்ததி காட்டு அருந்ததி நட்சத்திரத்தை மணமகள் பார்க்கும்படி செய்தல் என்னும் சடங்கை நிகழ்த்துதல்perform the ceremony of making the bride see the star அருந்ததி
அருந்து (சுவைத்து) குடித்தல்drink (with relish)
அரும் அரியprecious
அரும்பதவுரை (இலக்கிய, இலக்கண நூல் பதிப்பில்) கடினச் சொற்களுக்குப் பொருள் விளக்கம்meaning of difficult words (in an edition of literary and grammatical texts)
அரும்பாடுபடு பெரு முயற்சி செய்தல்take great effort
அரும்பு1(மொட்டு, தளிர்) துளிர்த்தல்(of buds, tender leaves) sprout
அரும்பு2(இள) மொட்டு(tender) bud
அரும்பு மீசை சிறு கோடு போன்ற மீசைmoustache like a thin line
அருமந்த பிரியமானdear
அருமை மிகவும் பாராட்டும்படியானது, உயர்வாகச் சொல்லக் கூடியதுthat which is highly praiseworthy
   Page 5 of 204    1 3 4 5 6 7 204