Spoken Tamil classes online - Book a demo

Tamil to Tamil&English Dictionary

We are happy to provide you with the best Online Tamil to Tamil Dictionary/Translator.
For typing word in Tamil you can use our tool typing tool

  
Tamil WordTamil MeaningEnglish Meaning
அப்பேர்ப்பட்ட (சிறுமைக்கும் உயர்வுக்கும் எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும்) அந்த மாதிரியான(while exemplifying meanness or greatness) such a kind of
அப்பொழுது/அப்போது (நிகழ்ச்சி நடந்த/நடைபெறும்) அந்த நேரத்தில்at the time
அப்போதைக்கப்போது உடனுக்குடன்at once
அப்போதைக்கு அந்த நேரத்தில்for a while
அபகரி பிறருக்கு உரியதை நேர்மையற்ற முறையில் எடுத்துக்கொள்ளுதல்take away (what belongs to another by unfair means)
அபகாரம் தீங்குharm
அபசகுனம் ஒருவருக்குத் தீங்கு நேரப்போவதாக அறிவிக்கும் முன் நிகழ்வுக் குறிப்புbad or ill omen
அபசாரம் தெய்வத்துக்கும் மகான்களுக்கும் அல்லது தெய்வீகத் தன்மை பொருந்திய பொருள்களுக்கும் (அறிந்தோ அறியாமலோ) செய்துவிடும் தவறு அல்லது அவமரியாதைdesecration
அபத்தம் பகுத்தறிவுக்குப் பொருந்தாததுabsurdity
அபராதம் பணம் அல்லது பொருள் செலுத்த வேண்டும் என்ற தண்டனைfine (in cash or kind)
அபரிமிதம் மிக அதிகம்enormity
அபலை ஆதரவற்ற பெண்helpless woman
அபவாதம் கெட்ட பெயர்bad reputation
அபஸ்வரம் (குரல், இசைக் கருவி முதலியவை இசைத் தன்மை கெடும் முறையில்) ஒலிக்க வேண்டிய நிலையிலிருந்து விலகுதல்singing or playing a discordant note (owing to failure of voice or loss of control)
அபாக்கியம் துர்ப்பாக்கியம்misfortune
அபாண்டம் (ஒருவரை) களங்கப்படுத்தும் நோக்கத்தோடு கூறப்படுவதுatrociousness
அபாயச் சங்கிலி புகைவண்டியின் பெட்டியில் பயணிகள் ஆபத்து நேரத்தில் வண்டியை நிறுத்த இழுக்க வேண்டிய சங்கிலி பொருத்தப்பட்ட சாதனம்alarm chain (in trains)
அபாயச்சங்கு அபாயத்தை அறிவிப்பதற்கான ஒலிக் கருவிsiren (for warning or to signify danger)
அபாயம் ஆபத்துdanger
அபாரம் பாராட்டத் தகுந்த முறையில் சிறப்பாக இருப்பதுexceptionally good
அபிநயம் ஆடல் கலையில் களம், கருத்து, காலம் முதலியவற்றை முகபாவத்தாலும் உடல் உறுப்புகளாலும் உணர்ச்சியோடு வெளிப்படுத்துதல்communication and interpretation of meaningful ideas and emotions through facial expressions and rhythmic gestures of hands
அபிநயி ஆடல் கலையில் உடல் உறுப்புகளை (உணர்ச்சியோடு) அசைத்தல்show in gestures and postures (the feelings, emotions, etc.)
அபிப்பிராய பேதம் கருத்து வேற்றுமைdifference of opinion
அபிப்பிராயம் (ஒருவரை அல்லது ஒன்றைக் குறித்த) சொந்தக் கருத்துpersonal opinion
அபிமானம் நன்மதிப்புesteem
அபிமானி (ஒருவரின் அல்லது ஒன்றின்) நலனில் ஆர்வமுடையவர்enthusiast
அபிலாஷை விருப்பம்desire
அபிவிருத்தி (தொழில், பொருளாதார உற்பத்தி அளவில்) வளர்ச்சிdevelopment
அபின்/அபினி (கசகசா விதையிலிருந்து தயாரிக்கப்படும்) ஒரு வகை போதைப்பொருள்opium
அபிஷேகம் நீர், தேன் முதலியவற்றைக் கடவுளின் முழு உருவத்திலும் படும்படி சொரிதல்pouring fluid substances such as water, honey, etc over the consecrated idol
அபூர்வம் எப்போதோ ஒரு முறை நிகழ்வது அல்லது காணப்படுவதுthat which occasionally occurs or is seen
அபூரிதக் கரைசல் கலக்கப்படும் பொருளைத் தொடர்ந்து கரைய விடும் திரவம்unsaturated solution
அபேட்சகர் வேட்பாளர்candidate (for an election)
அபேஸ்செய் திருடிக்கொண்டுபோதல்walk off with
அம்சம் பல பகுதிகளாக அல்லது பன்முகமாக உள்ள திட்டம், ஆலோசனை முதலியவற்றில் குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதிaspect (of an affair, idea, plan, etc.)
அம்பர் சர்க்கா பஞ்சை இழையாக்கப் பயன்படுத்தும், கையால் இயக்கப்படும் சாதனம்hand spinning wheel
அம்பலம் (முன்னாளில்) கிராமத்தில் ஊர்ப் பொதுக் காரியங்கள் விவாதிக்கப்படும் அல்லது மக்கள் கண்டுகளிக்கும் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும் பொது இடம்community place in a village where (in former times) public hearing was held or public entertainment took place
அம்பறாத்தூணி (முற்காலத்தில் வீரர் அல்லது வேடர் முதுகில் தொங்கவிட்டு) அம்பு வைத்துக்கொள்ளும் கூம்பு வடிவக் கூடு(in former times) quiver
அம்பாரம் (தானியம் முதலியவற்றின்) பெரும் குவியல்huge heap or pile (of grains, etc.)
அம்பாள்/அம்பிகை கோயிலில் பார்வதியைக் குறிக்கும் பொதுப்பெயர்a general term of the Goddess Parvati in temples
அம்பு கூரிய முனை கொண்டதாகச் செய்து வில்லின் நாணில் வைத்து எய்யப்படுவதுarrow (of a bow)
அம்புலி நிலாmoon
அம்போ-என்று விடு ஆதரவு அற்ற நிலையில் விடுதல்leave (someone) in the lurch
அம்மட்டில் அந்த அளவில்at that point
அம்மட்டுக்கு அந்த அளவுக்குto that extent
அம்மணம் உடை உடுத்தாத நிலைnakedness
அம்மணம் பேசு அசிங்கமாகவும் ஆபாசமாகவும் பேசுதல்talk in obscenities
அம்மம்மா அம்மாவின் அம்மாmaternal grandmother
அம்மன் அம்பாள்the Goddess Parvati
அம்மா1பெற்றோரில் பெண்mother
அம்மாள் வயதான பெண்ணை மரியாதையுடன் குறிப்பிடும் சொல்(old fashioned) term of respect to refer to a woman
அம்மான் தாய்மாமன்maternal uncle
அம்மி குழவிகொண்டு மசாலா முதலிய பொருள்களை அரைக்கப் பயன்படுத்தும் நீள்சதுரக் கல்a (rectangular) slab of stone with a stone roller used for grinding (spices, etc.)
அம்மி மிதி திருமண நாளில் மணமகள் வலது காலை அம்மியின் மீது வைத்தல் என்னும் சடங்கை நிகழ்த்துதல்perform the ceremony of placing the right foot (of the bride) on the grinding stone on the wedding day
அம்மை2தாய்mother
அம்மைக்கட்டு தாடையின் கீழ்ப்பகுதியில் வீக்கம் உண்டாகிற வகையில் உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகளைப் பாதிக்கும் நோய்mumps
அம்மை குத்து அம்மை நோய் வராமல் இருக்கத் தடுப்பு ஊசி போடுதல்vaccinate against small pox
அம்மைத் தழும்பு அம்மை நோயால் ஏற்பட்ட கொப்புளங்கள் ஆறிய பின் அவை விட்டுச்செல்லும் குழிவான தடம்pock-mark
அம்மைப் பால் பெரியம்மை நோய் வராமல் இருப்பதற்குப் போடப்படும் தடுப்பு ஊசிக்கான மருந்துsmall pox vaccine
அம்மையார் பொதுவாழ்வில் புகழ் பெற்ற பெண்மணியைக் குறிப்பிடப் பயன்படுத்தும் ஒரு மரியாதைச் சொல்a respectful way of referring to a lady, a public figure
அம்மை வார் (ஒருவருக்கு) அம்மை நோய் உண்டாதல்have an attack of small pox
அமங்கலம் மங்கலம் அல்லாததுthat which is inauspicious
அமங்கலி கணவன் இறந்த பின் மங்கலமாகக் கருதப்படும் பொருள்களை அணிவதற்கும் நிகழ்ச்சிகளில் பங்குகொள்வதற்கும் உரிமை இழந்த பெண்woman who is considered to have lost the right to auspicious things
அமர் உட்கார்தல்sit
அமர்க்களம் (-ஆக, -ஆன) கோலாகலம்grandness
அமர்த்தல் வெளிப்படையாகக் காட்டிக்கொள்ளாத விதம்thinly veiled manner
அமர்த்து2அணைத்தல்put out
அமர்வு (ஒத்த நோக்கத்துடன் குறிப்பிட்ட காலத்துக்குக் குறிப்பிட்ட இடத்தில்) பங்கேற்போர் கூடியிருத்தல்session (in a conference, meeting)
அமர (புகழுடன்) என்றும் நிலைத்துநிற்கக் கூடியimmortal
அமரத்துவம் (புகழுடன்) என்றும் நிலைத்துநிற்கும் தன்மைeternity
அமரர் (அழிவு அற்றவராகிய) தேவர்(immortal) devas
அமல் (இயற்றப்பட்ட சட்டத்தை அல்லது வகுத்த திட்டத்தை) நடைமுறைப்படுத்துதல்being in force or bringing
அமளி (கூச்சல் நிறைந்த) குழப்பம்tumult
அமாவாசை தேய்பிறையின் (இருள் மிகுந்த) கடைசி நாள்dark side of the moon
அமானுஷ்யம் மனித ஆற்றலுக்கு அப்பாற்பட்டதுthat which is superhuman
அமிர்தம் (புராணத்தில்) சாகாமையைத் தரக் கூடிய தேவர் உணவுfood of the celestial beings (devas)
அமிலம் அரிக்கும் தன்மையும் புளிப்புச் சுவையும் கொண்ட திரவம்acid
அமிழ் (நீர், சதுப்பு நிலம் முதலியவற்றில்) ஆழத்தை நோக்கிக் கீழ் இறங்குதல்go down (under the surface of water, mire, etc.)
அமிழ்த்து (நீர், சேறு முதலியவற்றில்) அமுக்குதல்cause to go down (under the surface of water)
அமினா/அமீனா உரிமையியல் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுகளை உரியவரிடம் சேர்ப்பிக்கும் பொறுப்பிற்கான அலுவலர்subordinate officer of civil court to serve legal processes
அமுக்கம்-ஆக/-ஆன கமுக்கமாக/கமுக்கமானsecretively/secretive
அமுங்கு (பளு காரணமாக) அமிழ்தல்be pressed down
அமுதசுரபி (புராணத்தில்) அள்ளஅள்ள வற்றாமல் உணவு தரக் கூடிய கலம்a mythical vessel which never becomes empty of food
அமுது அமிர்தம்ambrosia
அமை1உருவாகுதல்form
அமை2உருவாக்குதல்(generally) make
அமைச்சகம் ஓர் அமைச்சரின் பொறுப்பில் இருக்கும் அரசு நிர்வாகத் துறைministry
அமைச்சர் (முதல் அமைச்சரால்/பிரதம மந்திரியால்) அரசுத் துறையைத் தலைமை வகித்து நடத்தத் தேர்ந்தெடுக்கப்படுபவர்minister (in a cabinet)
அமைச்சரவை அரசுத் துறைகளை நிர்வகிக்கும் அமைச்சர்கள் அடங்கிய குழுcouncil of ministers
அமைதி சப்தமோ பேச்சோ இல்லாத நிலைsilence
அமைதிப்படுத்து சப்தம் இல்லாமல் இருக்குமாறு செய்தல்quieten
அமைப்பாக வசதியாகவும் எடுப்பாகவும்in proportion
அமைப்பியல் ஒரு முழுமையில் அதன் பகுதிகள் அமைந்துள்ள முறையையும் அவற்றிடையே உள்ள உறவையும் விளக்கும் ஆய்வுstructural approach
அமைப்பு (ஒன்றின்) பல்வேறு கூறுகள் தம்முள் இணைந்து நிற்கும் முறைstructure
அமோகம் (பாராட்டத் தகுந்த வகையில்) அதிகம் அல்லது சிறப்புabundance
அயச்சத்து (உணவுப் பொருள்களில் இயற்கையாக இருக்கும்) இரும்புத் தாதுவின் சத்துiron (content)
அயர் அதிக ஆச்சரியம் அடைதல்be greatly surprised
அயர்ச்சி (உடல்) சோர்வுfatigue
அயர்ந்து ஆழ்ந்து, தன்னை மறந்து (உறங்குதல்)(sleep) sound
அயல்1தொடர்பற்றதுthat which has no connection or relation
   Page 4 of 204    1 2 3 4 5 6 204